.

В храма на ложа „Шавалие Рамзи” в Брюксел

 

Брат Г. Б., майстор масон в ложа „Темпус” –  София

МУ брат К. Г., Велик ковчежник на ОВЛБ, Церемониалмайстор в ИЛ Quatuor Coronati към ОВЛБ

 

Служебните ни ангажименти в Брюксел и делови срещи в Евро парламента ни отведоха в Белгия на 28 ноември 2016 г. Предварително уговорените дни за срещи позволиха с точност да се планира и посещение в ритуална работа в някоя от ложите от състава на Регулярната велика ложа на Белгия.

Спазвайки правилата за международно сътрудничество и контакти, и с активното съдействие на Великия представител на РВЛ на Белгия в ОВЛБ – МУ брат К. Ч., председател на Правната комисия в ОВЛБ, бе направен предварителен контакт и организация за посещението. Извън протокола и официалното представяне, съдбата ни отведе в храма на ложа „Шавалие Рамзи” с патентен № 4 от състава на РВЛ на Белгия, работеща на английски език.

Храма на ложата

Тази ложа е с прелюбопитна история.

Почти 20 години след края на Втората световна война, все още има около 26 000 американски военнослужещи във Франция. Сред тях има и много масони, но те са много малко свързани с местните ложи, заради проблеми, дължащи се на езикови или ритуални различия. Някои американски военни ложи са били създадени по силата на регламентите на Националната велика ложа на Франция (Grande Loge Nationale Française – GLNF), но до 1964 г. най-близката американска ложа се е намирала в Еврьо, над 100 км. от Париж. Ето защо в основата на създаването на Ложа „Шавалие Рамзи” е в отговор на масонските нуждите на американските военнослужещи в и около Париж по това време.

В действителност ложата има 24 учредители и всички те са американските масони, на служба във военна база на САЩ, НАТО или на SHAPE и върховното командване на съюзните сили в Европа. Оригиналният Устав на ложата, както „Texas Ritual” по който започва да работи, са взети „на заем” от „Нормандия Ложа No. 63”, другата американска военна ложа във Франция и е решено, че членовете на новата ложа „Шевалие Рамзи” ще се срещат в Сен Жермен ан Луае, близо до Париж. Името „Chevalier Ramsay“ е в памет и прослава на шотландския масон, който е погребан на това място в Сен Жермен ан Луае.

Ложа „Шавалие Рамзи” № 85, под егидата на GLNF е осветена на 19 септември 1964 г. Интересни са регалиите от онова време, част от които износени все още се носят и днес, включително с типичните френски трицветни розетки, които използва от GLNF. Първият Почитаем Майстор W. Bro. G :. S. C:., вече е имал опит от масонската му служба като Почитаем майстор на „Нормандия Lodge No. 63” в Еврьо военно въздушната база във Франция. В онези дни, ложата работи в първия и третия вторник на всеки месец. Въпреки това, след като само за 18 месеца от съществуването си, по причини дължащи се на решение, взето от генерал Де Гол, централата на НАТО се премества в Белгия.

Последната среща на ложата в Сен Жермен ан Луае се състои на 11 март 1967 г. През 60-те масонски срещи проведени в този период, са приети 55 братя в ложата. В следващите години ложата преживява определени трудности и така докато тя се премества в Maubeuge, Франция, малък град близо до границата с Белгия, което позволява на ложата да запази статута си под GLNF, и все още е достъпна за братя, които са живеели в Брюксел и Монс. Първата среща в Maubeuge е проведена на 6 септември 1968 г. и ложата провежда срещи в първия петък месечно в хотел дьо Франс. Почитаемият Майстор У. Е. П. идва в ложа „Шавалие Рамзи” от стабилната „Concorde Lodge No. 29/42” в Париж,като той е бил чудесно запознат с „Ритуал Калифорния”, а не с „Ритуала Texas” и така Ложа „Chevalier Ramsay” променя своята ритуална работа.

Ложа „Шавалие Рамзи” № 85, продължава да провежда срещите си в Maubeuge, Франция, до декември 1970 г. През това време са проведени 31 ритуални работи и 40 нови братя са били инициирани или афилирани. Повечето от тях са от американския военен персонал, принадлежащи към НАТО.

На 6 юни 1970 г. и след значителна дискусия между GLNF и Великата ложа на Белгия, Ложа „Шавалие Рамзи” № 85, е тържествено отново осветена в Брюксел като „Lodge № 29” за въвеждането и във Grande Loge де Belgique. С присъствието си в този ден M.W.Bro. E :. V :. H:., Велик майстор на GLNF и C :. N. B:. който тогава е бил Велик секретар на GLNF, както и на 70 други изтъкнати гости събитието е прецедент за европейското масонство. Този ход обаче е много „скъпо платен” от ложата. Напускат над 40 братя, само нови пет члена се присъединяват а шест други свързани с друга англоезична „Lodge Крал Леополд I”, в Монс се афилират.

Ранните години от живота на ложата под защитата на Великата ложа на Белгия (Grande Loge де Belgique – GLB) са били пълни с проблеми, свързани с нерегулярни практики на GLB. Въпреки че GLB е прокламирала, че ще спазват Древните ландмарки, както и заради инциденти с Великия Изток на Белгия (които не са били регулярни и с които е имало разцепление през 1961 г.) както и с подценяване на изискването,че вярата във върховното същество Великия архитект на Вселената е основополагаща, то оставането на ложата в състава на GLB става под въпрос. По стечение на обстоятелствата в този момент ложа „Шавалие Рамзи” са загубили своя имидж, че са „американска ложа”. Британците са първите, които се присъединят в ложата,но скоро и други братя от военния и цивилен персонал от страните от НАТО стават членове.

През 1972 г. Почитаемият брат G :. G:. британец става Почитаем майстор. Той е последван от G :. Д:. S:. белгиец, който през 1978 г. е последван от турския Почитаем Brother N :. S: .. През 1978 г. ложата се преместена от Брюксел до новооткрития масонски храм във Ватерло, Белгия. Следващите осем години не са били лесни за ложата и неговите Уважаеми майстори. Всичко завършва през януари 1979 когато един от Старите Майстори на Ложата , Почитаемият Brother G :. G :. пише до Почитаемият Велик майстор предложения ложа „Шавалие Рамзи” да се оттегли от GLB. Четири алтернативи са били обсъждани за ложата:

  1. Връщане към GLNF;
  2. Търсене на харта за прием от G.L. на Калифорния;
  3. Сливане с „Ложа Вярност” англоезична Ложа в Брюксел,от състава на Великата ложа на Шотландия или
  4. Присъединяване към новата Регулярна великаожа на Белгия,която към онзи момент е в процес на създаване.

Всички опции са били изследвани и на 14 юни 1979 г. ложа „Шавалие Рамзи” излиза от GLB и на следващия ден става една от основателите на Регулярната велика ложа на Белгия (RGLB). От този момент под защитата на RGLB Ложа „Шавалие Рамзи” № 4, се радва на период на мир и спокойствие и има широка степен на приемане и уважение в рамките Великата ложа. Няколко от членовете на ложата са станали Велики сановници в RGLB и други велики ложи.

През 1989 г. по искане на RGLB ложата се връща в Брюксел. „Шавалие Рамзи” е нормална редовна ложа след като напълно е загубила всякакво подобие на военна или американска ложа. Новите членове на ложата сега идват от много сфери на живота. В знак на почит към различните религии на членовете на ложата,отварят на олтара – Тора, християнската Библия и Корана. Въпреки, че ложата работи на английски език, списъкът на членовете включва братя от много различни страни. Днес този списък включва: Армения, Австралия, Белгия, Канада, Англия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Ливан, Холандия, Ирландия, Нигерия, Полша, Шотландия, Шри Ланка, Турция, САЩ, и Зимбабве.

Изключителна привилегия да бъде поканен да се присъедини към Ложа „Шавалие Рамзи” получи и нашия брат член на ложа „Темпус” от ОВЛБ Г. Б.

Посещението ни съвпадна с провеждането на „Тафел ” от ложа „Шавалие Рамзи” по един много интересен стар вариант от САЩ. Изключителен ритуал, изпълнен от братята с много настроение, одухотвореност, майсторство и весели шеги и разказани истории, които толкова много ни липсват на нас българските масони. Братята използваха всяка ситуация за да усъвършенстват владението на Ритуала, като символично братята се „самоглобяваха” с дребни центове, за волно или неволно допуснатите грешки при изпълнението му. Въпреки различните детайли, които забелязахме в него, приликите и общите неща са много повече от различията. Но винаги има какво да се научи.

Невероятно е колко широко са отворени вратите на храма на ложата и на сърцата на братята за посетители. Щастие за нас бе да бъдем заедно в тази вечер и с братя от Англия, Шотландия, Полша и братя от други ложи от РВЛ на Белгия.

Специални благодарности за гостоприемството при посещението ни към УМ на Ложата брат ., брата секретар Ф. Р. и на Великия оратор на РВЛ Белгия брат М. Х..

Надяваме се разказаното  да провокира интереса на братята както към конкретната ложа, така и към активно сътрудничество с ложите от състава на РВЛ на Белгия.

 

Бюлетин на ОВЛБ, ноември 2016

 

към начало