.

НУ брат Искрен Йотов, Велик майстор на ОВЛБ, участва в среща на великите майстори в Букурещ

Състоялата се на 9–10 юни 2017 г. в румънската столица Букурещ, Среща на Великите майстори на регулярните Велики ложи в Европа, бе първото участие в международен масонски форум на НУ брат Искрен Йотов след инсталирането му за Велик майстор но ОВЛБ.

Основните теми на срещата, под домакинството на Националната велика ложа на Румъния, бяха дискутирани в три панела, след което ръководителите на работните групи докладваха резултатите от своята работа пред всички участници в срещата. В Букурещ основните теми на обсъждане бяха тези за великите ложи като пазители на регулярността, за ролята на ритуала за личното самоусъвършенстване на братята и за това, дали бъдещето на масонството е в интернет.

НУ брат Искрен Йотов използва добрата възможност да се срещне с някои от Великите майстори на Великите ложи, участници в този висок европейски масонски форум, с които обсъди широк кръг от въпроси от взаимен интерес. (Бюлетин на ОВЛБ)

към начало