.

Обединената Велика ложа на България участва в годишната конференция на Великия Изток на Холандия

 

ВУ брат Йордан Николов

Заместник-велик майстор на ОВЛБ

 

По покана на НУ Велик майстор на Великия Изток на Холандия – брат Герит Ван Ейк и по решение на НУ Велик майстор на ОВЛБ – брат Искрен Йотов, представлявах ОВЛБ на Годишната конференция на Великия Изток на Холандия. Конференцията се проведе от 16 до 17 юни 2017 г. в Хага.

Великият Изток на Холандия е една от най-старите и авторитетни Велики ложи в Европа. През последните години отношенията на ОВЛБ с Великия Изток на Холандия са на изключително високо ниво, което се изразява в редовни посещения на годишните конференции и близки братски контакти по време на международни масонски събития.

Както е по традиция, след пристигането в Хага имаше организиран коктейл за добре дошли в масонския дом на ВО на Холандия. На коктейла бяха поканени чуждестранните гости и великите сановници от Великия Изток на Холандия. Музикалното оформление беше от камерен струнен оркестър, който създаваше прекрасна атмосфера с класически и модерни музикални пиеси.

Чукът, с който се инсталира новият Велик майстор на Великия Изток на Холандия

Eдин от Великите майстори –

принц от кралското семейство

Масонският дом е бил наскоро ремонтиран и в него е подреден музей с много масонски експонати.

По време на коктейла можахме да направим обиколка на музея с помощта на братя от домакините.

Беше ни представена специална стая, оборудвана като храм, с видео стена и прожектори, чрез които се представяше специално орязан ритуал по приемане на търсещ, който да се представя на посетители немасони. Този храм е изработен в изпълнение на програмата за отваряне на масонството към обществото.

Той е съвсем нов и още не е отворен за широката публика. Все още тече дискусия докъде да се показва.

На другия ден бе предвиден работен обяд, на който гостите поднесохме своите приветствия и подаръци.

След това бе дадено началото на тържествения ритуал, по време на който бяха инсталирани новите сановници, назначени от Великия майстор за 2017/2018 масонска година.

Ритуалът, по който работи Великия Изток на Холандия е доста подобен на този, който използваме най-широко в ОВЛБ и макар, че не разбирах езика, доста добре се ориентирах в процедурите. Самият ритуал на назначаването и инсталирането на Великите сановници беше много тържествен. Старите и новите сановници на всеки пост заставаха пред Великия майстор и той благодареше на единия и наставляваше другия като прехвърляше нагръдния знак на длъжността.

След тържествения ритуал всички гости и много братя от Великия Изток на Холандия участвахме на гала вечеря. По традиция по време на вечерята се вдигнаха традиционните масонски тостове и остана време за много приятелски разговори с другите гости и с братя от домакините. ◊

(Бюлетин на ОВЛБ, юни 2017 г.)

към начало