.

Градежите в масонството

Под думата градеж в масонската практика се разбира най-често изготвянето и представянето в ложата на  писмен реферат или разработка от брат масон. Съгласно вътрешните правила на ОВЛБ, всеки новопосветен е длъжен да изнесе поне един градеж след посвещаването си преди повдигането му в следваща степен. Всеки желаещ и можещ брат е добре дошъл да изнесе и повече от двата задължителни градежа, като те биват предмет на обсъждане по време на ритуалната работа в  ложата, често с продължение и на Бялата маса. Подбрани градежи, плод на масонското творчество, се публикуват в някое от изданията на Великата ложа на България, в издавани от ложите сборници и др.

Под патронажа на Великата ложа и/или нейния Велик майстор се организират международни и национални научни и тематични конференции, на които също се изнасят градежи с висока стойност. Някои от тези конференции са открити за достъп и на хора, които не са масони.

Публикациите  на сайта на ОВЛБ, са подбрани предимно от издания на ОВЛБ – книги, брошури, годишници, сборници от конференции, списание „Зидарски преглед“,  „Бюлетин на ОВЛБ“ и други достоверни източници.

към начало