.

„QUATUOR CORONATI”   и „КВАТУОР КОРОНАТИ”

 

Илия Кожухаров, Стар Велик оратор на ОВЛБ, гл. редактор на сп. „Зидарски преглед

 

Сп. „Зидарски преглед“, май 2017 г.

 

 

Вероятно следвайки някакъв древен инстинкт, човечеството си е изработило през вековете една неизменно поддържана практика, по силата на която постоянно подрежда (и преподрежда) във всевъзможни йерархии хора, общества, организации, идеи, събития – може би, за да си помага в далеч не лесните опити да се ориентира сред пъстрилото на целокупния живот. Така, във всяка област на човешка активност са се установили своеобразни жалони, по които всеки сравнява всичко останало. „Енциклопедия британика“ или „Енциклопедия католика“, Университетът в Бъркли или Лондонското училище за икономически и политически науки, Би Би Си или Си Ен Ен, филмовите награди „Оскар“ или „Златната палма“ – за да бъдат дадени само няколко примера – са все такива ориентири (спорни или безспорни, често едновременно и спорни, и безспорни).

 

Едно от знаковите явления за световното масонско Братство е поредицата

 

„Ars Quatuor Coronatorum“, дело на Ложа „Quatuor Coronati“ № 2076 в Лондон.

 

Дори любознателният масон да разгърне инцидентно стотиците (Sic! – именно „стотиците“) страници на някой стар том от тази поредица, той ще остане респектиран от панорамния поглед върху третираните въпроси, неминуемо ще долови респектиращата извисеност на автори и редакционен екип, която се излъчва от всеки абзац, от всяка страница, от всяка рубрика; ще се срещне с примери на впечатляваща прецизност и премисленост във всяко едно отношение.

Ето, държите том ХІІІ от 1900 г. Разгръщате началните страници, погледът ви попада върху съдържанието. Изненадани сте. Първата позиция сочи към страница 72. Питате се: а какво е публикувано върху предходните страници? Погледът ви се премества върху следващата позиция. Тя води към страница 44 (?!). Третата ви насочва към страница 184, следващата – към 192, а по-следващата – към 41 (??!!).

 

„Що за съдържание?“ – питате се.

И продължавате да недоумявате – кому е необходимо това хаотично разхвърляне на числа из колонката вдясно, изпълнена с обозначенията на страниците?

 

Изведнъж откривате, че подредбата е извършена по азбучния опис на отделните заглавия на публикациите, групирани на свой ред в рубрики, чиито имена са също подредени по азбучен ред. Така, най-отгоре стоят „Биографични бележки“, след тях – „Хроника“ (от Северна Америка, Австралия, Англия, Германия, Унгария, Ирландия, Холандия, Шотландия, Южна Африка, Испания, Швейцария), после – „Протоколи на Ложата“ (за серията от 6 срещи, проведени на предварително точно определени дати; при това, върху една от последните страници можете да откриете датите на бъдещите 6 редовни срещи на Ложата през 1901 година), нататък – „Бележки и въпроси“ (за евентуалното предназначение на някакъв бронзов орнамент, „намерен в близост до южния завой на река Охайо в щата Индиана“, който е „три-четири фута висок“ и включва в своята композиция много масонски символи; за обществото на „григорианите“ и за тяхната Конституция; за някакъв „стар и за съжаление – сериозно похабен трейсинг борд“, използван от ложа в Гибралтар през ХІХ век; за масонска престилка от края на ХVІІІ век, възбуждаща определени въпроси с необичайния си дизайн – и пр., и пр.), още по-нататък – „Некролог“, след него – „Статии и есета“ (сред които: „Моделът на Соломоновия храм, изработен от Шот“, „Символиката на правия ъгъл“, „Хиндуистките храмове“, „Кратък разказ за норвежката масонска история“, „Книга с писмата на Принс Хол“, „Един австрийски предвестник на ложата ‘Кватуор коронати’“, „‘Кватуор коронати’ в Белгия“, „Митраическите обреди“, „Реликви на Великата ложа в Йорк“, „Бележки върху ирландското масонство“, „Относно произхода и възхода на рицарското масонство по британските острови“), още по-нататък – „Рецензии“ (за публикувани книги, между които: „Ложи на френските затворници“, „Илюстрирано масонство“ или „Правила на масонската етика“) и накрая „Разни“.

Разгръщате друг том…

И се замисляте – за родния опит (Sic! – именно „опит“) на този терен.

 

към начало