.

ВУ брат М. М. участва в Годишната среща на великите секретари на европейските регулярни велики ложи

Бюлетин на ОВЛБ, октомври 2917 г.

В средата на м. октомври 2017 г. ВУ брат М. М.– Велик секретар на ОВЛБ посети Португалия. Там той участва в традиционната Годишна среща на Великите секретари на регулярните велики ложи в Европа, състояла се този път в столицата Лисабон.

На тези срещи се представят отчети за важните събития и политики на всяка велика ложа през изминалата година, както и систематизирана информация за състоянието на масонството в съответната страна.

Тази година в Лисабон са присъствали представители на 36 страни и 38 велики ложи (две италиански и две гръцки).

Акцент на дискусиите е била темата за регулярността и необходимостта от сплотяване на регулярните велики ложи в Европа.

към начало