.

Покана за Общо събрание на Сдружение Обединена Велика Ложа на България

Уважаеми, братя,

 С настоящото ви уведомявам, че по волята на Управителния Съвет на Сдружение Обединена Велика ложа на България, свиквам Извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се състои едновременно с ОС на ОВЛБ.

Дневният ред на ОС на Сдружението се съдържа в Поканата за ОС на ОВЛБ, която отново ви прикачвам.

Моля, представляващите на членовете на Сдружение ОВЛБ да носят копия от актуални състояния, които да представят при регистрацията. Упълномощените представители, да представят подписано пълномощно от представляващия.

Използвам случая да напомня на ложите, които имат регистрирани сдружения, фондации или други форми на НПО и все още не са заявили членство в ОВЛБ да го направят своевременно.

 

 С Братски поздрав,

Искрен Йотов

Велик Майстор и

Председател на Сдружение Обединена Велика ложа на България

Виж прикачения файл.

към начало