.

Седма теоретична конференция „Масонство и общество”

 

Бюлетин на ОВЛБ, ноември 2017

 

Ложа „Светлина – София ‘94” проведе своята седма по ред теоретична конференция „Масонство и общество”, посветена на бъдещето на човечеството и масонската ценностна система. Събитието се проведе на 4 ноември 2017 г. в заседателната зала на хотел „Кристал палас” в столицата.

И двата панела на конференцията, посветена на отминалия наскоро Ден на будителите, бяха ръководени от майстора на ложата-организатор – У брат Н. Г. До него бяха старите майстори на ложата, начело с ВУ брат А. Л. – Стар велик секретар на ОВЛБ, основоположник и дългогодишен вдъхновител на конференцията. Официален гост бе ВУ брат Н. Б.– Асистент-велик майстор на ОВЛБ. Той се изказа по темата на конференцията, поздрави участниците и организаторите от името на Великия майстор – НУ брат Искрен Йотов.

За първата сесия-панел бяха подбрани и изнесени 13 по градежа.

–          У брат Н. Г.– Майстор на ложа „Светлина София” ‒ „За валидността в масонството”;

–       МУ брат В. Б. – Стар Велик първи надзирател и почетен майстор на ложа „ Свети Йоан” ‒ „Храмът на масонството е в ложата”;

–       Брат Г. Ч. от ложа „Орфей” –  „Масонският път е път към себе си”;

–      Брат Н. К. от ложа „Хирам”– „Дискретността на масонството в съвременното медиократично общество. Къде са границите на масонската дискретност?”;

–       У брат Любчо Иванов – Майстор на ложа „Розата на Тракия” – „ Един заговор за добро”;

–       У брат Д. М. от ложа „Светлина София 94” – „Чирашки мисли за обществото и властта”;

–      Брат Пл. Л. от ложа „Орфей”  – „Хармонията в масонството”;

–      Брат А. М. от ложа „Мистериите на траките” – „Масонството и профанският живот”;

–      Брат Е. Г., ложа „Светлина София 94” ‒ „Най-откритото тайно общество и как да стане по-открито”;

–      Брат Сл. Г. от ложа „Темпус” – „Масонската ложа – между тайнството и гражданската легитимация”;

–      Брат К. С., лoжа „Светлина София 94”– „Поведенчески дискурси на лидера масон”;

–      МУ брат К. К. – майстор на ложа „Арарат” ‒ „Масонство и общество”;

–      Брат Я. С. от ложа „Исис” и ложа „Quatuor Coronati” ‒ „ Кого мога искрено да нарека брат”.

 

Във втората сесия–панел, водена отново от майстора на ложата-домакин „Светлина София 94” – У брат Н. Г. бяха предложени за обсъждане темите: „Масонската ложа – огледало на обществената среда”, „Размяна на достойнство и пороци” и „Лидерските амбиции, егото и масонската ложа”, по които братята взеха отношение и изложиха своите виждания

 

към начало