.

Ложа „Зари Стоянов София“ се побратими с ложа „Синовете на Румъния” от ориент Букурещ

 

Бюлетин на ОВЛБ, ноември 2017 г.

 

На 11 ноември 2017 г. в ориент Букурещ се състоя побратимяване между ложите ”Захари Стоянов София” и ”Синовете на Румъния”.

Церемонията по побратимяването се проведе по време на ритуал в първа степен в масонския храм на ложа „Синовете на Румъния” в румънската столица. По време на ритуала бяха подписани и разменени съответните писма и протоколи между майсторите на двете ложи – У брат В. П. и У брат М. М.

На ритуала присъстваха общо 72-ма братя, от които 32-ма от българска страна. Приветствия от румънска страна поднесоха Великият втори надзирател на НВЛР – ВУ брат Д. М., Инспектор–експерта на НВЛР – МУ брат Й. С., Майстора на ложа „Семпрефиделис” – У брат Г. М., а от българска страна – ВУ брат Н. Б. – Асистент-велик майстор на ОВЛБ, старите майстори на ложи ”Зора” и на ”Нова Луна” – У брат И. П. и У брат Н. В.

Побратимяването официализира чудесните братски взаимоотношения между братята от двете ложи, датиращи началото си от година и половина и преминали през многократни разменени гостувания в Букурещ и София. Веригата на братската хармония беше доминиращо начало, както по време на самия ритуал, така и по време на последвалата братска агапа.

За братята от ложа „Захари Стоянов София” побратимяването с ложа ”Синовете на Румъния” имаше и друго значение. Причината за това е, че големият български летописец, един от най-светлите дейци на българското възраждане и патрон на ложата, е посветен в масонството от брат Иван Ведър в букурещката ложа ”Хелиополис” на 21 февруари 1879 г. В нея получават Светлината и други именити български възрожденци. Именно тези братя основават година по-късно в Русе първата българска масонска ложа ”Балканска звезда” с Първомайстор Иван Ведър.

За ложа ”Захари Стоянов София” побратимяването с ложа ”Синовете на Румъния” е не само първа стъпка на присъединяване към световната братска верига, но и предизвикателство да бъде извървян пътя към нови хоризонти и за още по-усърден труд на градежа.

 

към начало