.

Ложа „Хирам” посети годишната конференция на провинциалната велика ложа на Хартфордшир

 

Бюлетин на ОВЛБ, ноември 2017 г.

 

Както добра традиция, всяка година братята от ложа „Хирам” посещават Годишната конференция на Провинциалната велика ложа на Хартфордшир, ОВЛА.

Връзките между „Хирам” и ПВЛ на Хартфордшир са изключително здрави и другарски още от внасянето на светлината в ложа „Хирам” през април 2006 г.

Това беше първата ложа в ОВЛБ, която започна да работи по ритуала „Емюлейшън” на английски език. Помощта на братята от ПВЛ на Хартфордшир бе от изключителна важност за правилното провеждане на ритуалите по подобие на ложите от ОВЛА. Те отделиха много време за инструкции и репетиции за нашето усъвършенстване. Вече 11 поредни години Провинциалните велики сановници на Хартфордшир не пропускат да присъстват поне на един наш ритуал годишно, предимно на инсталирането на новоизбрания майстор на ложа „Хирам”. Може би затова тези наши ритуали са най-добри?

Изключителна е ролята на настоящия Провициален велик майстор – ВУ брат Пол Гауър, на Стария ПВМ – ВУ брат Колин Харис, на Стария ЗПВМ – МУ Бр. Алън Аткинсън, на Стария велик провинциален секретар – МУ брат Кийт Гилбърт и много други стари и действащи Велики провинциални сановници от ПВЛ на Хартфордшир.

Делегацията от „Хирам” беше съставена от стари майстори на „Хирам”: ВУ брат Любомир Пармаков – СЗВМ на ОВЛБ, ВУ брат Й. Н. – ЗВМ на ОВЛБ, У брат В. Х. – стар майстор.

Конференцията се проведе в Масонския дом в Лондон, на нея присъстваха повече от 1500 братя, както и гости от почти всички провинции на ОВЛА.

Нашата делегация бе посрещната със ставане на крака от братята от Хартфордшир и от присъстващите гости.

След тържествения ритуал се проведе и гала вечеря, на която бяха вдигнати традиционните масонски тостове.

На другия ден ВУ брат Любомир Пармаков и У брат В. Х. присъстваха на работата на ложа „Чекърд Клос” в Масонския дом в Лондон. ◊

към начало